Juvan kirkonkylän sähköt varmistetaan uudella sähköasemalla

Juvan kirkonkylän Kirkontaustan alueelle rakennetaan kesän aikana uusi sähköasema. Rakentaminen on alkanut heinäkuun alussa ja asema valmistuu lokakuun 2017 loppuun mennessä.

Julkaistu: 5.7.2017 8.33 (Päivitetty: 15.8.2017 10.26)

Kirkonkylän maakaapeliverkko tullaan kytkemään sähköasemaan, jolloin ilmajohtojen jälleen kytkentöjen aiheuttamat pienet katkot eivät heijastu maakaapeliverkkoon. Asemaan tullaan myös kytkemään lähellä olevat teollisuuslaitokset ja lämpökeskus. Sähköaseman urakoitsijana toimii Infratek Finland Oy.

Asemaa syöttämään rakennetaan samanaikaisesti myös reilun kilometrin verran 110 kV voimajohtoa. Työn urakoi Voimatel Oy.

Asema tullaan kytkemään olemassa olevaan kirkonkylän maakaapeliverkkoon rakentamalla alueelle 20 kV maakaapelia. Maakaapeleiden rakentamisesta vastaa Elvera Oy. Kaapelointijärjestelyt valmistuvat kokonaisuudessaan joulukuussa 2017. Alueella tullaan tekemään purku- ja ennallistamistöitä kevään 2018 aikana. Sähkökaapeleiden rinnalla rakennetaan myös laajakaistaverkkoja yhteisrakentamisena MPY:n kanssa.

Hankkeiden yhteiskustannus on kaikkiaan noin 1,5 milj. euroa ja ne ovat osa investointiohjelmaa, jolla varmistetaan Järvi-Suomen Energian noin 30 taajamaluonteisen alueen sähkön toimituksen varmuutta.

Järvi-Suomen Energia investoi verkon rakentamiseen ja sähköverkon kehittämiseen tänä vuonna lähes 40 miljoonaa euroa. Toimitusvarmassa sähköverkossa on tällä hetkellä kolmasosa siirtoasiakkaista, ja vuoden 2017 aikana säävarman verkon piirissä tulee olemaan yli 40 000 asiakasta. Verkostoinvestointien työllistävä vaikutus on noin 140 henkilötyövuotta. Yhtiö käyttää yli 60 prosenttia saamistaan siirtomaksuista verkostoinvestointeihin.