Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa meille työskentelyä yhdessä paremman huomisen eteen. Seuraamme vastuullisuuden toteutumista sovituilla mittareilla. Vastuullisuusohjelmassa on tekoja ja toimenpiteitä, joilla kehitämme vastuullista arjen toimintaa. Näistä asioista voit lukea vuosittaisesta raportistamme.

Ihmisten kanssa tänään ja huomenna

Yritysvastuun johtoajatuksenamme on "Ihmisten kanssa tänään ja huomenna". Olemme tunnistaneet ja määritelleet meille ja sidosryhmillemme tärkeät ja olennaiset asiat vastuullisuudessa. Näissä asioissa suoriutumista seuraamme mittareilla ja kerromme niistä vuosiraportoinnissa ja muussa viestinnässä.

Yritysvastuun johtamisesta ja kehittämisestä konsernissa vastaa nimetty vastuullisuustyöryhmä. 

Olennaiset asiat  

Olennaiset asiat asettuvat neljän vastuullisuusteeman alle: 1) Ihmiset ja yhteisö, 2) Asiakkaan energian saanti, 3) Ympäristö ja 4) Liiketoiminnan jatkuvuus. Jokaiselle teemalle olemme määritelleet tavoitteen, ja uloimmalla kehällä löytyvät teemaan liittyvät asiat, joiden toteutumista seurataan sovituilla mittareilla. Olennaisten asioiden keskiössä on yritysvastuun johtoajatus "Energiaa ihmisten kanssa tänään ja huomenna".

Kuva linkkiä varten -

Tavoitteenamme on luoda omalle toimialueelle lisäarvoa kehittäjänä ja työllistäjänä. Teemme jatkuvaa työtä haja-asutusalueiden energiansaannin toimintavarmuuden parantamiseksi. Omassa sähkön ja lämmön tuotannossa vähäpäästöisen sähköenergian osuus ja biopolttoaineiden saatavuus priorisoidaan korkealle. Rakennamme verkostoa luontoa kunnioittaen ja ohjaamme asiakkaitamme kestävään energiankulutukseen. Turvaamme liiketoiminnan jatkuvuuden tuottamalla arvoa omistajille ja sidosryhmille.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma koostuu toimenpiteistä. Ne ovat tekoja, joihin sitoudumme ohjelmakauden (2015-2017) ajaksi. Teoilla kehitetään yhtiön vastuullisuutta ja arjen toimintaa. Teoilla on tavoitteet, aikataulu, vastuuhenkilöt ja mittarit. Mittarit voivat tarvittaessa olla samoja kuin olennaisilla asioilla, mikäli ne seuraavat toimenpiteiden etenemistä ja toteutumista. Vastuullisuustyöryhmä on päävastuussa ohjelman toteutuksesta, mutta myös muu henkilökunta osallistuu työhön tarpeen ja tilanteen mukaan.