Suur-Savon Sähkö -konserni

Järvisuomalaista energiaa

Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni, joka toimii paikallisesti lähellä asiakkaitaan. Huolehdimme energian hankinnasta, tuotannosta ja jakelusta Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella. Sähköenergiaa myymme kaikkialle Suomeen. Palveluksessamme on yli 100 energia-alan ammattilaista.

Omistajiamme ovat kunnat (60 %), yhteisöt ja yritykset (26 % ), seurakunnat (5 %) ja yksityiset (6 %).

Kuva linkkiä varten -

Konsernin liiketoiminnot

Sähkön myynti (Lumme Energia Oy): asiakaspalvelu, laskutus, sähkön hankinta, sähkön markkinointi ja myynti.
Energiantuotanto: polttoaineen hankinta, lämmön ja sähkön tuotanto (voimalaitokset ja lämpökeskukset) ja lämmön myynti ja jakelu.
Energian siirto (Järvi-Suomen Energia Oy): sähköverkoston suunnittelu, rakennuttaminen, käyttö ja kunnossapito.

Tukitoiminnot

Resurssipalvelut: henkilöstö-, toimisto-, tietohallinto-, kiinteistö- ja ympäristöpalvelut.
Talous: laskentapalvelut, rahoitus, riskienhallinta ja liiketoiminnan tuki.

Konsernirakenne

Suur-Savon Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt, Lumme Energia Oy, Järvi-Suomen Energia Oy ja Kerienergia Oy. Konsernin emoyhtiönä Suur-Savon Sähkö Oy omistaa pääosan konsernin omaisuudesta; muun muassa sähkö- ja lämpöverkon sekä konsernin toimitilat ja muut kiinteistöt. Sähköverkko on vuokrattu sähkönsiirtotoimintaa harjoittavalle tytäryhtiölle, Järvi- Suomen Energia Oy:lle.

Kuva linkkiä varten -

Konsernin avainluvut 2018

  • Henkilöstön määrä 109
  • Liikevaihto 148 miljoonaa euroa
  • Sähkön siirron asiakkaat 102 683 
  • Lämpöasiakkaita 1 506
  • Sähkön siirto 1 155 GWh
  • Lämpö 288 GWh
  • Sähköverkon pituus 27 000 km
  • Kaukolämpöverkon pituus 156 km
Kuva linkkiä varten -

Yritystiedot

Suur-Savon Sähkö Oy

Otto Mannisen katu 6, PL 3, 50101 Mikkeli
Kotipaikka Mikkeli
Y-tunnus 0215863-7

Lumme Energia Oy

Otto Mannisen katu 6, PL 3, 50101 Mikkeli
Kotipaikka Mikkeli
Y-tunnus 2839885-8

Järvi-Suomen Energia Oy

Otto Mannisen katu 6, PL 3, 50101 Mikkeli
Kotipaikka Mikkeli
Y-tunnus 0981408-6

Konserni työllistää vuosittain liki 600  henkilöä

Taloustieteen pro gradussa tutkittiin konsernin suoria ja välillisiä työllistäviä vaikutuksia. Lisäksi tutkimuksessa selvisi vaikutuksen aluetalouteen olevan 103 miljoonaa euroa vuosittain.

> Tutustu pro gradu -työhön