Sähkönsiirron hinnoittelu

Sähkön kokonaishinta koostuu kulutetusta sähköstä, sähkön siirrosta ja näiden arvonlisäverosta sekä sähköverosta. Sähkön siirron osuus koostuu kiinteästä perusmaksusta sekä käytetyn energian määrästä.

 

Järvi-Suomen Energia vastaa sähkön jakelusta omalla verkkoalueellaan. Jakeluverkkoyhtiöllä on luonnollinen monopoliasema omalla alueellaan ja siksi hinnoittelu tapahtuu Energiaviraston määrittelemien kohtuulisuusperiaatteiden mukaisesti.

Sähkö siirretään valtakunnallisen Fingridin siirtoverkon kautta jakeluverkkoyhtiöille jaettavaksi edelleen asiakkaiden käytettäväksi. Tämä kaikki sisältyy jakeluverkkoyhtiön sähkönsiirron hinnoitteluun ja siksi puhutaan sähkönsiirron laskutuksesta, sähkönsiirron hinnoittelusta sekä sähkönsiirron tuotteista.

Sähkönsiirtoa varten on valittavissa erilaisiin käyttötarpeisiin soveltuvia tuotteita. Valintaan vaikuttavat mm. käyttökohteen energiantarve, energian käyttömäärä ja -aika. Kiinteistön lämmitystapa taas vaikuttaa näihin edellämainittuihin asioihin.  Lisäksi yrityksillä  tuotevaihtoehdon valintaan voi vaikuttaa käytetty pääsulake ja verkkoon liittymisen jännitetaso.

Ennen sähköjen kytkemistä sinulla tulee olla voimassa oleva sähköntoimitussopimus sähkön myyjän kanssa. 

Sähkönsiirron hinnoittelu, sulakeperusteinen

Sähkönsiirron hinta muodostuu kiinteästä osuudesta sekä energian käytön määrästä ja ajankohdasta muodostuvista muuttuvista osuuksista seuraavasti:

  • Perusmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy asiakkaan sulakekoon mukaan.
  • Siirtomaksu on muuttuva osa, joka määräytyy käytetyn energian mukaan. 

Sähkönsiirron hinnoittelu, tehoperusteinen

  • Tehomaksu on kiinteä maksu, ja se määräytyy asiakkaan suurimman 1.11. – 31.3 välisenä aikana (ma – la klo 7 – 22) mitatun yhden tunnin keskitehon mukaan.
  • Loistehomaksu on muuttuva osa verkkomaksusta. Se määräytyy käytetyn loistehon mukaan.

Muut sähkönsiirtomaksut

  • Sähkövero on muuttuva osa, joka määräytyy käytetyn energian mukaan. Sähkön jakeluverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä. Veron osuus välitetään edelleen valtiolle.
  • Lakisääteinen arvonlisävero (24 %) lisätään perusmaksun, siirron energiamaksun, tehomaksun, loistehomaksun ja sähköverojen summaan.

 

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
p. 0800 90444
(arkisin klo 8-18)

Asioi verkossa