Toimitusvarmuus

Valvomme sähkönjakelun sujuvuutta ympäri vuorokauden.

Suomen sähköverkkoon kuuluvat valtakunnallinen kantaverkko, alueverkot sekä paikallisten verkkoyhtiöiden jakeluverkot. Suomi sähköistettiin 1950 - 1970 -luvuilla, joten jo kymmeniä vuosia palvellut sähköverkko on tulossa peruskorjausikään.

Eri jännitetasojen sähköverkkoja on Suomessa kaikkiaan noin 400 000 kilometriä. Tätä voi verrata esimerkiksi maapallon ympärysmittaan, joka on noin 40 000 kilometriä. Reilut 80 erikokoista verkkoyhtiötä vastaavat siitä, että sähkö on jatkuvasti käytettävissä, ja että yhteiskunta voi toimia.

Verkkoyhtiöt pitävät kunnossa ja valvovat sähköverkkoaan jatkuvasti sekä korjaavat sääilmiöiden aiheuttamat sähköverkon vauriot. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt haastavat sähkönjakelun varmuuden, eivätkä IT-intensiivinen yhteiskunta, yritykset ja kodit kestä pitkiä sähkökatkoja.

Katse tulevaisuuden sähköverkkoon

Verkonrakentamisessa vastataan yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja varaudutaan tulevaan. Esimerkiksi verkkoon rakennetaan valmiiksi valokuitu, jonka avulla tietoa liikkuu entistä enemmän ja myös verkon valvonta tehostuu.

Valtaosa siirtohinnasta menee investointeihin sekä kunnossapitoon ja jopa 40 prosenttia siirtolaskusta on veroja. Lue lisää sähköveron vaikutuksista maaseudulla.

Energiavirasto valvoo jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua ja varmistaa toimenpiteillään asiakkaiden tasapuolisen kohtelun, verkkoyhtiöiden kustannustehokkaan toiminnan, kohtuullisen hinnoittelun ja mahdollisimman hyvälaatuisen sähköntoimituksen.

 

Katso videolta mitä sähköverkossa tapahtuu

Lue lisää toimenpiteistä, joita Järvi-Suomen Energia tekee vuonna 2019 toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi.