Kuinka työ etenee?

Viime vuosina olemme toteuttaneet historiallisen mittavia verkostoinvestointeja toimitusvarmuuden parantamiseksi. Tuloksetkin ovat jo näkyvissä. Toimitusvarmassa sähköverkossa on jo nyt yli 40 prosenttia verkkoasiakkaistamme.

Sähköverkkoon investoidaan tänä vuonna noin 50 miljoonaa euroa. Suurimpia investointikohteita on Mikkelin, Savonlinnan, Juvan, Mäntyharjun, Rantasalmen ja Nurmaan seuduilla. Kaiken kaikkiaan maa- ja vesikaapelia vedetään keskijänniteverkossa yhteensä 341 km ja ilmajohtoa 116 km. Vastaavat luvut pienjänniteverkon puolella ovat 784 km ja 67 km. Uusia muuntamoita asennetaan yli 500 kpl.  Luvuista näkyy, että maakaapelointia tehdään nyt vauhdilla. Sen lisäksi rakennetaan uusia sähköasemia ja muuntamoita. Muuntamoistakin lähes 80 prosenttia on maakaapeloinnin tarvitsemia puistomuuntamoita.

Verkostotyöt keskittyvät vielä tänä vuonna vahvasti taajamiin ja taajamien läheistyyteen, joissa maakaapeloinnilla saadaan nopeasti paljon sähkönkäyttäjiä myrskyiltä turvaan.

Investointien vaikutukset ovat näkyvissä. Sähkökatkot ovat vähentyneet normaaliaikana. Yli 40 000 asiakasta on pian säävarman verkon piirissä. Tosin alallamme yksi raju myrsky voi pilata vuoden toimitusvarmuuslukemat, kuten talven lumikuormatilanteet sen osoittivat. 

Valoa tunnelin päässä nähtävissä: tammi-helmikuussa 2019 koetussa lumikuormatilanteessa - sen pahimmassakin vaiheessa sähköttömien asiakkaiden määrä jäi noin kolmasosaan vuoden 2011 talviseen koettelemukseen verrattuna. Nyt taajamissakin koettiin keskeytyksiä vain murto-osa vuosikymmen alun tilanteisiin verrattuna.

Vaikka taajamien maakaapelointi on nyt vauhdissa, ei ilmajohtojakaan ole unohdettu. Niillä on oma paikkansa modernissakin verkonrakentamisessa ja niitä rakennetaan tienvarsiin koko ajan. Taitoa tarvitaan taas entistä enemmän, kun verkostotyöt keskittyvät taajamien jälkeen entistä enemmän haja-asutusalueelle.

Suomen sähköverkkoon kuuluvat valtakunnallinen kantaverkko, alueverkot sekä paikallisten verkkoyhtiöiden jakeluverkot. Suomi sähköistettiin 1950 - 1970 -luvuilla, joten jo kymmeniä vuosia palvellut sähköverkko on tulossa peruskorjausikään.

Eri jännitetasojen sähköverkkoja on Suomessa kaikkiaan noin 400 000 kilometriä. Tätä voi verrata esimerkiksi maapallon ympärysmittaan, joka on noin 40 000 kilometriä. Reilut 80 erikokoista verkkoyhtiötä vastaavat siitä, että sähkö on jatkuvasti käytettävissä, ja että yhteiskunta voi toimia.

Verkkoyhtiöt pitävät kunnossa ja valvovat sähköverkkoaan jatkuvasti sekä korjaavat sääilmiöiden aiheuttamat sähköverkon vauriot. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt haastavat sähkönjakelun varmuuden, eivätkä IT-intensiivinen yhteiskunta, yritykset ja kodit kestä pitkiä sähkökatkoja.

Kuva linkkiä varten -

Lue lisää toimenpiteistä, joita Järvi-Suomen Energia tekee vuonna 2020 toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Kaapelointiaste 1.1.2020

Keskijänniteverkko 15,6 %

Pienjänniteverkko 30,3 %

Suurimmat investointikohteet 2020

Mikkeli 14,5 M€
maakaapelia 265 km
ilmajohdot 42 km
muuntamoita 164 kpl

Savonlinna 6,4 M€
maakaapelia 129 km
ilmajohtoa 15 km
muuntamoita 61 kpl

Juva 5,7 M€
maakaapelia 110 km
ilmajohdot 19 km
muuntamoita 69 kpl

Mäntyharju 5,1 M€
maakaapelia 92 km
ilmajohtoa 10 km
muuntamoita 54 kpl

Rantasalmi 3,4 M€
maakaapelia 64 km
ilmajohtoa 4 km
muuntamoita 38 kpl

Nurmaa 3,1 M€
maakaapelia 50 km
ilmajohtoa 25 km
muuntamoita 39 kpl

Laukaa 2,9 M€
maakaapelia 59 km
muuntamoita 29 kpl