Kuinka työ etenee?

Viime vuosina olemme toteuttaneet historiallisen mittavia verkostoinvestointeja toimitusvarmuuden parantamiseksi. Tuloksetkin ovat jo näkyvissä. Toimitusvarmassa sähköverkossa on jo nyt yli 40 prosenttia verkkoasiakkaistamme.

Sähköverkkoon investoidaan tänä vuonna noin 48 miljoonaa euroa. Suurimpia investointikohteita on Savonlinnan, Juvan, Mäntyharjun, Joutsan, Kangasniemen ja Luhangan seuduilla. Kaiken kaikkiaan maa- ja vesikaapelia vedetään keskijänniteverkossa yhteensä 25 km ja ilmajohtoa 70 km. Vastaavat luvut pienjänniteverkon puolella ovat 600 km ja 40 km. Uusia muuntamoita asennetaan yli 500 kpl.  Luvuista näkyy, että maakaapelointia tehdään nyt vauhdilla. Sen lisäksi rakennetaan uusia sähköasemia ja muuntamoita. Muuntamoistakin lähes 80 prosenttia on maakaapeloinnin tarvitsemia puistomuuntamoita.

Verkostotyöt keskittyvät vielä tänä vuonna vahvasti taajamiin ja taajamien läheistyyteen, joissa maakaapeloinnilla saadaan nopeasti paljon sähkönkäyttäjiä myrskyiltä turvaan.

Investointien vaikutukset ovat näkyvissä. Sähkökatkot ovat vähentyneet normaaliaikana. Yli 40 000 asiakasta on pian säävarman verkon piirissä. Tosin alallamme yksi raju myrsky voi pilata vuoden toimitusvarmuuslukemat, kuten talven lumikuormatilanteet sen osoittivat. 

Valoa tunnelin päässä nähtävissä: tammi-helmikuussa 2019 koetussa lumikuormatilanteessa - sen pahimmassakin vaiheessa sähköttömien asiakkaiden määrä jäi noin kolmasosaan vuoden 2011 talviseen koettelemukseen verrattuna. Nyt taajamissakin koettiin keskeytyksiä vain murto-osa vuosikymmen alun tilanteisiin verrattuna.

Vaikka taajamien maakaapelointi on nyt vauhdissa, ei ilmajohtojakaan ole unohdettu. Niillä on oma paikkansa modernissakin verkonrakentamisessa ja niitä rakennetaan tienvarsiin koko ajan. Taitoa tarvitaan taas entistä enemmän, kun verkostotyöt keskittyvät taajamien jälkeen entistä enemmän haja-asutusalueelle.

Suomen sähköverkkoon kuuluvat valtakunnallinen kantaverkko, alueverkot sekä paikallisten verkkoyhtiöiden jakeluverkot. Suomi sähköistettiin 1950 - 1970 -luvuilla, joten jo kymmeniä vuosia palvellut sähköverkko on tulossa peruskorjausikään.

Eri jännitetasojen sähköverkkoja on Suomessa kaikkiaan noin 400 000 kilometriä. Tätä voi verrata esimerkiksi maapallon ympärysmittaan, joka on noin 40 000 kilometriä. Reilut 80 erikokoista verkkoyhtiötä vastaavat siitä, että sähkö on jatkuvasti käytettävissä, ja että yhteiskunta voi toimia.

Verkkoyhtiöt pitävät kunnossa ja valvovat sähköverkkoaan jatkuvasti sekä korjaavat sääilmiöiden aiheuttamat sähköverkon vauriot. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt haastavat sähkönjakelun varmuuden, eivätkä IT-intensiivinen yhteiskunta, yritykset ja kodit kestä pitkiä sähkökatkoja.

Kuva linkkiä varten -

Lue lisää toimenpiteistä, joita Järvi-Suomen Energia tekee vuonna 2019 toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Kaapelointiaste 1.1.2019

Keskijänniteverkko 12 %

Pienjänniteverkko 27 %

Suurimmat investointikohteet 2019

Savonlinna 6,4 M€
maakaapelia 121 km
ilmajohdot 9 km
muuntamoita 69 kpl

Juva 4,2 M€
maakaapelia 85 km
ilmajohtoa 5 km
muuntamoita 45 kpl

Mäntyharju 4,1 M€
maakaapelia 82 km
ilmajohdot 25 km
muuntamoita 51 kpl

Joutsa 3,9 M€
maakaapelia 76 km
ilmajohtoa 3 km
muuntamoita 40 kpl

Kangasniemi 3,3 M€
maakaapelia 42 km
muuntamoita 25 kpl
uusi sähköasema ja voimajohtoa

Luhanka 3,0 M€
maakaapelia 71 km
muuntamoita 34 kpl