Tarkastukset

Kaikille sähköasennuksille on lain mukaan tehtävä käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksen tekee yleensä työn tekijä eli urakoitsija. Tämä koskee kaikkia asuinrakennuksia.

Asuinrakennuksia tiukemmin tarkastetaan liike-, toimisto- ja teollisuusrakennukset sekä julkiset rakennukset. Tarkempaan tarkasteluun joutuvat myös ne maatalousrakennukset, joiden pääsulakkeen tai muun vastaavan ylivirtasuojan koko on yli 35 A. Vaativimmat sähköasennukset on jaettu luokkiin 1-3, ja niille on tehtävä ns. varmennustarkastus. Lisäksi on tehtävä määräaikaistarkastuksia 10 ja 15 vuoden välein kohteesta riippuen.

Varmennus- ja määräaikaistarkastuksia voi tilata valtuutetuilta tarkastajilta tai laitoksilta. Tarkastajien osoite- ja yhteystiedot löytyvät mm. TUKESin internet-sivuilta.

 

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
p. 0800 90444
(arkisin klo 8-18)

Asioi verkossa