Yritysturvallisuus - välittämisen kulttuuri

 

Yritysturvallisuus - välittämisen kulttuuri

Konsernin_turvallisuuspolitiikka.jpg

Kokonaisturvallisuuteen liittyvää

Ihmisten turvallisuus

Havainnoimme jatkuvasti ympäristöämme ja toteutamme konkreettisia toimenpiteitä turvallisuuden takaamiseksi, jotka työskentelevät kanssamme tai ovat muulla tavoin tekemisissä kanssamme.

Sähköverkkoa rakennutetaan siitä näkökulmasta, että se on mahdollisimman turvallinen asiakkaan käyttää. #verkossa-julkaisussa työntekijämme kertovat millaisia tehtäviä sähköverkkotyöhön liittyy ja verkon toimintojen ja komponenttien turvallisuus jää helposti huomiotta. Turvallisuuteen liittyy kuitenkin paljon työtä.

Rakennuttamisen ja sähköverkon kunnossapidon työmailla huomioidaan mm. liikenneturvallisuus, rajaamalla työskentelyalueita tai ohjaamalla liikennettä. Erityiset työmenetelmät vaativat myös erilaisia turvaamistoimia. Katso videolta kuinka räjäytystyötä tehdään Enonkoskella.

Tiedon turvaaminen 

Yrityksessä toteutetaan suunnitelmallista konsernijohtoista tietoturvapolitiikkaa ja henkilöstö on perehdytetty koulutuksella tietoturvaan liittyviin kokonaisuuksiin. Tietoturvallinen tiedon käsittely on jalkautettu konkreettisten toimenpiteiden tasolle. Toimenpiteiden tulee olla rutiininomainen osa päivittäistä työtä. Tietoturvallisuusorganisaatio on rakennettu konsernijohtoisesti ja organisoituminen kattaa hallinnollisen ja toiminnallisen kentän. Vastuutahot ja vastuukokonaisuudet on selkeästi määritelty.

Sähkönjakeluverkon hallinnan tehtävissä tietoturvallisuus on erittäin tärkeä osa toimintaa. Energiaa siirretään sähkönjakeluverkossa, jota ohjataan tietoliikenneyhteyksillä. Tietoturvallisuudelle toiminta asettaa erityisiä haasteita.

Maineenhallinta osana yritysturvallisuutta ja jatkuvuutta 

Vastuullisen yritystoiminnan yksi osa-alue on maineen hallinta. Kun yritys toimii vastuullisesti ja sen toiminta kestää moniulotteisen tarkastelun, voidaan puhua myös turvallisuudesta.

Hyvämaineisen yrityksen työntekijällä on turvatumpi raami ympärillään. Hyvän kierteessä on imua ja siihen on helppo liittyä. Yrityksen toiminnan jatkuvuudelle maineenhallinta on merkittävä tekijä.

Järvi-Suomen Energialla on runsaasti palvelukumppaneita ja urakoitsijoita kumppanuussuhteissa. Tilaajavastuuseen liittyvät asiat ovat meillä luonteva osa toimintakulttuuria. Pyrimme itse toimimaan vastuullisesti ja vaadimme sitä myös kumppaneiltamme.

Omaisuuden turvaaminen 

Erilaiset hyvät käyttötottumukset, käyttötavat ja ohjeistukset ovat arkipäiväistä toimintaamme. Pidämme huolta varusteistamme niin pienistä kuin suuremmista, lukitsemme ne tilat, jotka ovat tarpeen lukita. Havainnoimme poikkeamia ympäristössä, jotta myös omaisuuden arvo säilyy.

Erilaiset keksinnöt ja innovaatiot on syytä patentoida ja näin turvata sitä omaisuutta, jonka yritys on osaamisensa tuloksena saanut luotua.

Itse liiketoimintaa voidaan turvata vakuutuksilla ja sopimuksilla, jotta voimme tehdä asiantuntijatyötämme huolella mutta pelottomasti.

Ympäristön turvaaminen

Ympäristön turvaaminen viisasta ja vastuullista toimintaa. Konsernijohtoisesti yrityksellämme on jäte-huolto-ohjeet, käytettyjen pylväiden poistamisen ohjeet, ohjeet, jotka liittyvät suojelualueilla toimimiseen, sekä ohjeistus ympäristövahingon tapahtuessa. 

Ympäristöön liittyvät todennäköiset riskit on kartoitettu ja niiden perusteella on luotu toimintaohjeistus urakoitsijoille ja muille toimijoille. Ympäristövahinko on aina erittäin harmillinen tapahtuma,  ja huomioita onkin kiinnitetty siihen, että esim. sähköverkkoa rakennettaessa tiedostetaan jo suunnitteluvaiheessa alueella olevat erityiset ympäristökohteet  - kuten myös arvoa omaavat kulttuurikohteet.

Työsuojelun organisoituminen Suur-Savon Sähkö -konsernissa

Suur-Savon Sähkö - konsernissa on yksi työsuojelutoimikunta, jossa resurssijohtaja on nimetty konsernin työsuojelupäälliköksi. Työsuojelukunnan kokoonpano on määritelty työsuojelun valvontalain 39 §:ssä. Työsuojelutoimikunnan kokoonpano on työsuojelupäällikkö, ylempien toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetut konserniyhtiöistä sekä kaksi toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettua jokaisesta yhtiöstä.

Nollatoleranssi työtapaturmien osalta on realistinen ja ainoa hyväksyttävä tavoite. Ennakoivuus, ennakoiva työturvallisuuden parantaminen, on Suur-Savon Sähkö  - konsernin työsuojelun tärkein periaate. Suur-Savon Sähkö - konsernin vastuu työsuojelusta ulottuu myös kumppaneiden henkilöstöön vastuullisen kumppanuuksien hallintamallin periaatteiden mukaan, mutta myös jo tilaajavastuulain velvoittamana.

Työsuojelun kehittäminen, tilaajavastuulaki, ennaltaehkäisevä työterveys- ja -turvallisuustyö edellyttää kouluttautumista, samoin vuoden 2019 ensimmäisen puolikkaan aikana sertifiointivalmiuteen rakennettava TTT-järjestelmä.

Vuoden 2019 aikana toteutetaan sisäinen poikkeusolosuhdeharjoitus, nostetaan tietoturvan ja kyberuhkien torjunnan tasoa ja poikkeusolosuhteiden puheviestinnän toimintavarmuutta, terävöitetään kumppanuusverkoston valmiutta energiahuollon turvaamisessa. Lisäksi otetaan koko konsernissa käyttöön TTT-havaintojen ja ympäristöpoikkeamien raportointijärjestelmä ja yhtenäiset menettelytavat.

 

Välittämisen kulttuurin sankariteot

 

Turv_kulttuuri (002).jpg