Turvallisuus

Järvi-Suomen Energian turvallisuuskulttuuri muodostuu yhteistyössä konsernin kanssa. Erityispiirteitä turvallisuuskulttuurin toteutukseen tuo sähkönjakelun erityisvaatimukset.

Mitä on yritysturvallisuus?

Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta. Yritysturvallisuustoiminnalla voidaan suojata yritykselle tärkeitä arvoja kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta tai ympäristöä. Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta. Turvallisuusjohtaminen on osa normaalia yrityksen johtamista. (Elinkeinoelämän keskusliitto, ek.fi)

Turvallisuuskulttuurin luominen on osa konsernin riskienhallintaa.

Turvallisuusjohtaminen luo raamin kokonaisturvallisuudelle yrityksen sisällä. Turvallisuusjohtamisen tehtävänä on määritellä ja arvoida toimintaympäristöön liittyvät riskit ja luoda turvallisuuskulttuuri, joka tukee päivittäistä toimintaa.

Kun yrityksen turvallisuuspolitiikan tavoitteet ja periaatteet on määritelty, on vuorossa turvallisuusriskien arvionti, jota toteutetaan vuosikellon mukaisesti liiketoimintayksiköissä. Vuosittaiset tavoitteet on hyvä määritellä ja löytää sopivia mittareita turvallisuuden mittaamiseksi ja konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi.

Sähkönjakelun parissa toimittaessa on huomioitava myös sähköturvallisuuteen liittyvät näkökulmat. Myös haastavissa ja sähkönjakelun sujuvuutta koettelevissa myrskytilanteissa on työntekijöiden turvallisuus etusijalla.

Yrityskulttuurimme tukee kaikkia toimenpiteitä, joilla turvallisuutta varmistetaan olosuhteista riippumatta.

Lisää työmaiden turvallisuudesta