Sähkövero

Sähköstä maksetaan sähköveroa, joka koostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksu. Sähkövero maksetaan kokonaisuudessaan sähkönjakelun laskussa, minkä takia laskusta veroja on keskimäärin jopa puolet.

Faktoja sähköveroista

Järvi-Suomen Energian laskuista yli 40 prosenttia on Suomen valtiolle tilitettävää sähköveroa sekä arvonlisäveroa. Myös sähköverosta maksetaan arvonlisävero.

Sähkön kokonaiskuluista veroa on kolmannes, siirtoa toinen kolmannes ja loput energiaa

Kotitalousasiakkaan kokonaissähkökulut koostuvat sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja veroista. Kun lasketaan valtakunnallisilla keskiarvohinnoilla, jokainen osa vie kuluista kolmanneksen. Siirtolaskussa laskutetaan sähkövero ja siirron arvonlisävero. Kuvassa näet sähkön hinnan jakautumisen esimerkkinä kotitalousasiakas, jonka kulutus vuodessa on 5 000 kWh. Verot, 33 prosenttia, jakautuvat arvonlisäveroon (19,4 %) ja sähköveroon (13,7 %). Lähde: Energiavirasto.

 

Kuva linkkiä varten -

Verojen osuus siirtolaskusta vaihtelee sähkönkäyttömäärän mukaan

Siirtolasku sisältää sähkön siirron lisäksi sähköveron ja arvonlisäveron. Sähköveroa maksetaan valtiolle kulutuksen mukaan. Sen lisäksi maksetaan arvonlisäveroa. 

Verojen osuus siirtolaskusta vaihtelee sähkönkäyttömäärän mukaan. Kaaviosta näkyy, kuinka suuri on verojen osuus siirtolaskusta eri tyyppisillä Järvi-Suomen Energian asiakkailla keskimäärin. Esimerkiksi sähkölämmittäjien siirtolaskusta keskimäärin 45 prosenttia tilitetään veroina eteenpäin.

Kuva linkkiä varten -

Sähkölämmittäjällä veron osuus siirtomaksusta on noussut Suomessa 20 vuodessa keskimäärin 265 prosenttia

Verojen osuus siirtolaskusta on kasvanut kahdessa vuosikymmenessä rajusti. Vuoden 2011 alussa Suomen energiaverotus uudistettiin. Kaaviot on tehty sähkölämmittäjien siirtomaksujen valtakunnallisten keskihintojen mukaan.

Kuva linkkiä varten -
Kuva linkkiä varten -

Veroluokat

Sähkönjakelusta alueellaan vastaavana verkkoyhtiönä Järvi-Suomen Energia laskuttaa sähköveron asiakkailtaan sähkönjakelun laskutuksen yhteydessä ja välittää veron edelleen valtiolle. Sähköveron suuruus laskulla määräytyy sähkön kulutuksen mukaan. Suomessa energiaverotus on selvästi EU:n asettamia minimiverotasoja korkeampaa ja kansainvälisessä vertailussa erittäin kovaa. 

Sähkövero jaetaan kahteen luokkaan sähkön käyttötarkoituksen mukaan:

Veroluokka I

  • on korkeampi ja sitä käytetään kuluttaja-asiakkaiden ja yritystoiminnan verotuksessa kaikissa muissa tilanteissa paitsi II-veroluokassa mainitut.

Veroluokka II

  • on alempi ja sen mukaista sähköveroa maksetaan teollisuuden (myös kaivannaistoiminta), konesalien sekä ammattimaisen kasvihuoneviljelyn käyttämästä sähköstä.

> Sähkön verotaulukot Verohallinnon sivuilla

Oman sähkön pientuotannon verotus

Enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla voimalaitoksilla sähköä tuottavien sähkön pientuottajien ei tarvitse maksaa sähköveroa. Heidän ei myöskään tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi tai antaa veroilmoitusta sähköntuotannostaan. Käytännössä lähes kaikki oma sähkön pientuotanto esimerkiksi aurinkopaneeleilla on tällaista.

Jos nimellisteho on yli 100 kVA ja sähkön oma tuotanto yli 800 000 kWh vuodessa, tulee pientuottajan rekisteröityä Verohallinnolle sähköverovelvollisiksi. Veroilmoitus tehdään kerran vuodessa tammikuussa.