Turvallisuus työmailla

Koko organisaation - yrityksen johdosta suorittavan työn tekijöihin, vastuulla on huolehtia siitä, että työskentely työmailla on turvallista. Kun työskennellään maastossa, olosuhteiden muutokset vaikuttavat merkittävästi työsuorituksen turvallisuuteen. Tilannetajulla on tärkeä rooli. Turvallinen työmaa löytyy vastuullisessa organisaatiossa myös sisätiloista.

Turvallinen työskentely työmaalla perustuu hyvään yhteistyöhön, sopimusten ja ohjeiden noudattamiseen sekä vuorovaikutukseen toimijoiden kesken. Ihmiset tekevät turvallisuuden!

Muistettava on myös se, että turvallinen työskentely edellyttää tehtävän ja olosuhteiden mukaisen turvavarustuksen.

Katso linkistä kuva työmaan turvavarustuksesta ja tutustu Sähköverkon turvallinen käyttö - oppaaseen.