Vuosi 2019

Sivulta saat tietoa vuonna 2019 toteutettavasti sähköverkon kunnossapitosuunnitelmasta arvioituine aikatauluineen ja urakoijan yhteystietoineen.

 

Tämän sivun sisältö päivittyy sitä mukaa, kun vuoden 2019 suunnittelu ja aikataulutus valmistuvat.

Jakeluverkon tarkastus- ja raivausalueet vuonna 2019

Jakeluverkkomme tarkastetaan ja raivataan säännöllisesti. Ennakoivaa kunnossapitoa, johon tarkastus- ja raivaustoimenpiteet kuuluvat, tehdään vuosittain noin 4,5 miljoonan euron edestä. Mm. vierimetsänhoitoon kiinnitetään suurta huomiota. Kartoilla on nähtävänä vuoden 2019 ennakoivan kunnossapidon kohteita alueellisesti.

Tarkastus- ja raivaustyöt alkavat myöhemmin osa kevät-talvella ja osa keväällä.

Lentotarkastusalue

Keskijänniteverkko tarkastetaan kartalla punertavaksi värjätyillä alueilla helikopterista käsin tehtävänä tarkastuksena. Keskijänniteverkko tarkoittaa muuntajalta muuntajalle sähköä johtavaa vekonosaa.

Lentotarkistusalue_2019.jpg

Kävelytarkastusalue

Osa keskijänniteverkosta tarkastetaan maasta käsin. Kartalla kävelytarkastusalueet.

 

Pienjänniteverkon tarkastus- ja raivausalueet

Pienjänniteverkko tarkastetaan ja raivataan kartalla punertavaksi värjätyillä alueilla. Tarkastus toteutetaan kävelytarkastuksena ja myös raivaus tehdään maasta käsin.

Tarkastus_pienjanniteverkko_2019.jpg

Vikapalvelu
p. 0800 90440
(24 h)

Puhelu vikapalveluun on soittajalle maksuton.

Vikailmoituslomakkeelle