Sähköveroa ei tarvita enää

Poliittiset päätökset ovat avainasemassa energiatoimialan kehityksessä. Nyt olisi oikea hetki porrastaa sähköveroa ja harkita koko sähköveron poistamista.

Markus Tykkyläinen
Julkaistu: 13.3.2019 13.44
Sähkön hinta, Sähköverkko

Entistä varmempi sähkönjakelu on asia, jonka eteen teemme työtä tavoitteellisesti ja intohimoisesti. Sähköverkkojen uudelleenrakentamisen seurauksena sähkön siirron kokonaiskustannukset ovat olleet maaseudulla voimakkaassa nousussa. Maaseudulla asuvat ovat toimitusvarmuutta määrittelevän lain seurauksena joutuneet eriarvoiseen asemaan suhteessa kaupungeissa asuviin. Kaupunkien sähköverkot ovat jo aiemmin kaapeloituja, eikä verkon uudelleenrakentamisesta johtuvia siirtomaksujen korotuspaineita ole samassa mittakaavassa kuin harvaan asutuilla alueilla. Tätä vääristynyttä elinkustannusten nousua on mahdollista korjata sähköveron porrastuksen avulla.

Jos Suomessa puolitettaisiin sähkövero kaikkein haastavimpien verkostojen alueella, kaupunkiverkoissa tarvitsisi sähköveroa nostaa vain kymmenen prosenttia, ja verojen kokonaiskertymä valtion taloudessa pysyisi silti ennallaan. Euroissa tämä tarkoittaisi maaseutuverkkojen alueella olevalle sähkölämmitteiselle omakotitalolle noin 350 euron vuosisäästöä, kun se kaupunkialueilla nostaisi vastaavalla omakotitalolla seitsemänkymmentä euroa vuodessa sähköveroa. Vaikutukset esimerkiksi maatiloille ja pienyrityksille olisivat vielä huomattavasti suuremmat.

Tarkasti ottaen koko sähköveron haittaveroluonteelle ei enää ole samoja perusteita kuin menneinä vuosikymmeninä. Suomeen rakennetaan nyt tuulivoimaa, Olkiluoto 3 reaktori käynnistyy ensi vuonna ja vanhoja saastuttavia laitoksia on runsaasti purettu. Suomen sähköntuotanto on nopeasti muuttumassa hyvin hiilidioksidivapaaksi. Nyt pitäisi suosia sähkön käyttöä muihin energiamuotoihin verrattuna. Energia- ja ilmastopolitiikan mukaista olisi poistaa sähkövero jopa kokonaan. Tämä tukisi energiatehokkaiden lämpöpumppujenkin kannattavuutta sekä asuinrakennuksissa että teollisuudessa.

Työ- ja elinkeinoministeriölle on lähetetty aloite sähköveron porrastamisesta ja alentamisesta maaseutuvaltaisilla verkkoalueilla. Järvi-Suomen Energia on yksi aloitteen allekirjoittajista. Sähköveron alennus esitetyllä tavalla kohdistuisi myös meidän verkkoalueellemme ja alueemme asiakkaiden eduksi.