Rakennamme toimitusvarmaa jakeluverkkoa

Viime vuonna toteutimme historiamme suurimmat verkostoinvestoinnit toimitusvarmuuden parantamiseksi. Tänä vuonna teemme saman uudelleen. Tuloksetkin ovat jo näkyvissä. Toimitusvarmassa sähköverkossa on jo nyt yli 40 prosenttia verkkoasiakkaistamme.

Sähköverkkoon investoidaan tänä vuonna noin 40 miljoonaa euroa. Suurimpia investointikohteita on Savonlinnan, Mikkelin, Mäntyharjun, Joutsan, Pertunmaan ja Enonkosken seuduilla. Kaiken kaikkiaan maa- ja vesikaapelia vedetään keskijänniteverkossa yhteensä 250 km ja ilmajohtoa 90 km. Vastaavat luvut pienjänniteverkon puolella ovat 400 km ja 80 km. Luvuista näkyy, että maakaapelointia tehdään nyt vauhdilla. Sen lisäksi rakennetaan uusia sähköasemia ja muuntamoita. Muuntamoistakin lähes 80 prosenttia on maakaapeloinnin tarvitsemia puistomuuntamoita.

Toimitusvarmuus paranee

Verkostotyöt keskittyvät vahvasti taajamiin, joissa maakaapeloinnilla saadaan nopeasti paljon sähkönkäyttäjiä myrskyiltä turvaan.

Investointien vaikutukset ovat näkyvissä. Sähkökatkot ovat vähentyneet normaaliaikana. Yli 40 000 asiakasta on pian säävarman verkon piirissä. Tosin alallamme yksi raju myrsky voi pilata vuoden toimitusvarmuuslukemat, kuten kävi viime vuonna Rauli-myrskyn kanssa. Positiivista siinäkin oli se, että talouksia, joista myrsky katkoi sähköjä oli 10 000–15 000 aikaisempaa vähemmän. Yhä useampi talous pysyi sähkönjakelun piirissä myrskyistä huolimatta.

Vaikka taajamien maakaapelointi on nyt vauhdissa, ei ilmajohtojakaan ole unohdettu. Niillä on oma paikkansa modernissakin verkonrakentamisessa ja niitä rakennetaan tienvarsiin koko ajan. Taitoa tarvitaan taas entistä enemmän, kun verkostotyöt keskittyvät taajamien jälkeen entistä enemmän haja-asutusalueelle.

Töitä tehdään sähköt päällä

Sähkökatkoja vähennetään myös käyttämällä uudenlaisia menetelmiä verkostotöissä. Tämän vuoden teemana on sähkötöiden tekeminen entistä useammin jännitteellisessä verkossa. Erilaisten sauvojen ja muiden jännitetyövälineiden avulla pystytään työskentelemään ilman, että johto-osuudelta katkaistaan sähkö.

Tavoitteena on lisätä näitä jännitetöitä 30 prosenttia aikaisemmasta. Se vähentää olennaisesti asiakkaan kokemaa haittaa, sillä entistä vähemmän sähköjä täytyy katkaista huollon tai rakentamisen takia.

Investointeja tulevaisuutta varten

Verkonrakentamisessa vastataan yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja varaudutaan tulevaan. Esimerkiksi verkkoon rakennetaan valmiiksi valokuitu, jonka avulla tietoa liikkuu entistä enemmän ja myös verkon valvonta tehostuu.  Kymmenessä vuodessa käytettävissä olevan datan määrä on miljoonakertaistunut. Nyt haasteena on datan hyödyntäminen. Se, miten se toisi entistä enemmän hyötyä myös asiakkaalle.

Kuva linkkiä varten -

Suurimmat investointikohteet 2018

Savonlinna
maakaapelia 70 km
ilmajohdot 20 km
muuntamoita 40 kpl

Mikkeli
maakaapelia 30 km
ilmajohdot 80 km
muuntamoita 50 kpl

Mäntyharju
maakaapelia 90 km
ilmajohdot 20 km
muuntamoita 50 kpl

Joutsa
maakaapelia 70 km
ilmajohtoa 7 km
muuntamoita 40 kpl

Pertunmaa
maakaapelia 50 km
muuntamoita 30 kpl
110 kV johtoa 6 km
uusi sähköasema

Enonkoski
maakaapelia 40 km
muuntamoita 20 kpl
uusi sähköaseman päämuuntaja