Mittaustapa ja sähkön siirtotuote

Sähkön siirtotuote valitaan kiinteistössä käytettävän energiamäärän ja käyttöajan mukaan. Näihin oleellisesti vaikuttaa kiinteistön lämmitysmuoto. Siirtotuotteen valinta määrittelee myös käytettävän mittaustavan.

Siirtotuotteet

Sähkönjakeluun käytettävät siirtotuotteet ovat yleissiirto, vuodenaikasiirto ja yösiirto. Lisäksi isommille yrityksille on käytössä tehosiirtotuotteet. 

Yleissiirto on yleisin siirtotuote, jota käytetään asuinrakennuksissa. Vuodenaikasiirto kannattaa valita, jos sähkön käyttö painottuu selkeästi kesäaikaan ja yösähkö puolestaan, jos käyttöä on mahdollista ohjata yöajalle. Oikean siirtotuotteen valinnassa saat apua asiakapalvelustamme. Tarkempaa tietoa siirtotuotteista:

 

Mittaustapa

Koska eri siirtotuotteissa sähkön käyttö pitää pystyä erottelemaan ja mittaamaan ei ajankohdan mukaan, vaikuttaa sähkön siirtotavan valinta myös mittaustapaan. Eniten käytetyssä siirtotuotteessa, yleissiirrossa, on käytössä yksi käytetyn energian määrää mittaava ja näyttävä laskulaite. Yö- ja vuodenaikasiirrossa energianmittaus tapahtuu mittarissa kahdella erillisellä laskulaitteella, joiden toimintaa ohjataan siirtotuotteen mukaisesti kellolla.

Mittalaitteiden mukaiset mittauspalveluhinnat löytyvät hinnastostamme.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
p. 0800 90444
(arkisin klo 8-18)

Asioi verkossa

Lue lisää sähkönsiirron hinnoittelusta