Kehittäminen

Nappaamme maailmalta hyviä käytäntöjä ja parannamme niitä yhteistyöllä eri kumppaneiden kanssa - luomme paikallisesti soveltuvia toimintamalleja.

Kuva linkkiä varten -

Innovaatioilla ja digitaalisuudella uutta tehokkuutta

Maakaapelointi ei ole ainoa keino, jolla parannamme sähkön toimitusvarmuutta. Kehitämme jatkuvasti yhteistyökumppaneiden kanssa innovaatioita, jotka tuovat parannusta sähkön laatuun ja toimitusvarmuuteen. Digitaalisuus luonteva osa toiminnan kehittämistä. Miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää, on kysymys, joka esitetään rutiininomaisesti, kun uusia toiminnallisuuksia ryhdytään suunnittelemaan.

Tasasähkö vähentää sähkökatkoja

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa yhteistyössä olemme kehittäneet tasasähköjärjestelmää. Suur-Savon Sähkön alueella on ollut käytössä kokeellinen tasasähköverkko, jota on kehitetty useita vuosia. Tekniset ratkaisut ovat valmiina ja järjestelmä on valmiina laajempaan käyttöön.

Tasasähköverkossa voidaan siirtää vaihtosähköön verrattuna moninkertainen määrä sähköä edullisimmilla pienjännitekaapeleilla. Järjestelmä tasaa myös sähköjännitteen vaihtelut ja verkkoon voidaan liittää akusto, joka luovuttaa katkon tullessa sähköä käyttöön tunneista vuorokausiin.

Katso sähkönkäyttäjän kokemuksia videolta.

Sähkönjakelun häiriötilanteisiin liittyen on kehitetty uusia digitaalisia toimintoja

Uudella toiminnolla voidaan lähettää asiakkaalle suoraan linkki vikailmoituslomakkeelle vikapalveluun soitettaessa, mikä vauhdittaa sähköverkon korjausta ja mahdollistaa vikojen priorisoinnin sekä vähentää puhelinpalvelun ylikuormittumista.

Vikailmoituspalvelua kehitetään edelleen, jotta häiriötilanteet pystytään purkamaan tulevaisuudessa entistä tehokkaammin. Jatkossa lomakkeeseen voi liittää kuvan mukaan. Pyrimme jalostamaan ohjelmaa niin, että tarkka paikkatieto tulisi suoraan älypuhelimen paikannusjärjestelmän kautta, mikä tehostaisi viankorjausta.

Seuraava vaihe palvelun kehittämisessä on koneoppiminen. Keräämme parhaillaan vikapaikkavalokuvia koneälyn hyödyntämistä varten. Koneälyn on tarkoitus oppia analysoimaan vikapaikkoja kuvien perusteella ja siten priorisoimaan johdonmukaisen korjausjärjestyksen.

Robotti kutsuu töihin häiriötilanteen häämöttäessä

Robotin avulla on mahdollista tilata tehokkaasti ja aikaa säästäen töihin yksittäisiä henkilöitä, työryhmiä tai vaikka koko henkilökunnan kerralla.

Työhönkutsujärjestelmä on osa Rypu-tuoteperhettä. Sen avulla hallitaan muun muassa resurssien tilatietoja ja saadaan reaaliaikaisia tilastoja.

Sähkönjakelun keskeytystiedot  kännykkään

Postitse lähetettävä häiriötiedote on osoittautunut
yhä useammin liian hitaaksi ja kankeaksi. Ongelmia tuottaa myös se, että keskeytymiskortti lähetetään laskutusosoitteeseen, joten se ei useinkaan mene siihen paikkaan, missä tietoa katkoksesta tarvittaisiin. Viesti pitää saada paremmin perille, ettei asiakkaille tule ikäviä yllätyksiä. Keskeytyskorttien digitalisointi on yksi tavoite, jota kohti mennään vahvasti.

Myrskyennustemalli häiriönselvityksen avuksi

Ilmatieteen laitoksen, Loiste Sähköverkon ja Imatran Seudun Sähkönsiirto kanssa on viety läpi hanke, jolla voidaan ennakoidaan rajuilmojen vaikutuksia. Säähän liittyvät tiedot ja sähköverkon vikojen syntyhistoria yhdistetään niin, että saadaan aikaan rajuilmojen, kuten ukkoset kuvaava ennuste. Ennusteen perusteella pystymme ennakoimaan ja varautumaan entistä  paremmin mahdollisiin häiriötilanteisiin. Näin voidaan arvioida myös resurssien oikeaa varaamista, mikä säästää aikaa ja tuo tehokkuutta. Ennustemalli esittää mahdolliset vika-alueet kartalla sekä myös ennusteita graafina. Häiriötilanteen vaikuttavuutta arvioidaan antamalla vaikutuksille myös arvio todennäköisyydestä.

Lue lisää SASSE-hankkeesta.

Projekteilla uutuuksien hallintaa

Työkalupakkiimme kuuluu projektointi, jonka avulla mittavatkin uudistukset ja kehitysaihiot voidaan viedä läpi hallitusti. Projektiehdotukset voivat syntyä joko lainsäädännön vaatimien kehitysaskelten ottamiseksi tai esimerkiksi sisästen toimintatapojen uudistamiseksi.

Järvi-Suomen Energia osallistuu useaan Suur-Savon Sähkö -konsernin projektiin ja yhtiömme on vaikuttamassa myös valtakunnallisissa projekteissa, joissa on laajaa edustusta toimialalta.

Sisäinen kehitystyö

Kehitämme toimintaprosessejamme arkipäivän työssä. Liiketoiminnan jatkuvuus, vastuullisuus ja sidosryhmien huomioiminen ovat tärkeä osa tehtävää päivittäistä kehitystyötä.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
p. 0800 90444
(arkisin klo 8-18)

Asioi verkossa