Sähkönjakelu Järvi-Suomen Energian verkkoalueella

Järvi-Suomen Energia huolehtii järvisuomalaisessa maisemassa sähköenergian jakelusta yli 100 000 asiakkaalle. Verkkoyhtiön ammattilaiset työskentelevät noin 27 000 kilometrin mittaisen sähköverkoston suunnittelun, rakennuttamisen, käytön ja kunnossapidon parissa.

Faktoja Järvi-Suomen Energian sähkönjakeluverkosta

Sähköverkkoamme voit nähdä järvisuomalaisessa maisemassa, valtaosaltaan verkko sijaitsee Etelä- ja Itä-Savon alueella. Vesistöillä rajattuna verkkoalue sijoittuu Päijänteen ja Puruveden välille.

Pohjoisimpia raja-alueita ovat lännessä Hankasalmi ja idässä Rantasalmi sekä Savonlinna. Sähköverkon eteläisimmät raja-alueet sijaitsevat Kouvolassa ja Savitaipaleella.

Järvi-Suomen Energialla on:

  • 110 kilovoltin suurjänniteverkkoa noin 430 kilometriä
  • 20 kilovoltin keskijänniteverkkoa noin 8 400 kilometriä 
  • 1 kilovoltin ja 0,4 kilovoltin pienjänniteverkkoa noin 18 000 kilometriä 
  • 44 sähköasemaa 
  • noin 8 200 muuntamoa

Raivausta tehdään ilmajohtoverkossa, jota on yhteensä noin 23 100 kilometriä.

Kuva linkkiä varten -
Kuva linkkiä varten -

Sähkön siirto

Sähkönsiirrolla tarkoitetaan sähkön siirtymistä tuotantolaitokselta sähkönkäyttäjälle.

Sähkön siirtyminen tuotantolaitoksilta sähkön käyttäjille vaatii  riittävän tehokkaan siirtoyhteyden. Kulkutie sähkölle täytyy olla jatkuvasti käytettävissä ja sen täytyy olla riittävän vahva myös kulutushuippujen aikana. Kulutushuippuja aiheuttavat esimerkiksi kovat pakkaset, jolloin tarvitaan paljon lämmitystehoa. Sähkönsiirron sijaan olisi oikeampi puhua sähköverkkopalvelusta.

Verkkopalvelussa asiakas saa verkkoyhtiöltään sähkön kulkutien ja sen jatkuvan ylläpidon. Koko Suomen sähköverkko koostuu useista yhteen liitetyistä alueellisista sähköverkoista. Kullakin alueella toimii oma verkkoyhtiö, joka vastaa omassa verkossaan siitä, että asiakkailla on käytettävissä luotettava sähkönsiirtoyhteys.

Sähkön matka voimalaitokselta kuluttajalle

Jotta sähköä olisi aina saatavilla, tarvitaan laaja ja kattava sähköverkosto, osaava siirtopalvelu sekä asiantunteva asiakaspalvelu.

Seuraa sähkön matkaa tuotantolaitokselta keittiön pöydällä nököttävään leivänpaahtimeen.