Sähköliittymät, Rakentajalle

Uudet sähköliittymät

Oletko rakentamassa uutta vai laajentamassa nykyistä kiinteistöä? Ota yhteyttä  liittymämyyjiimme tai pyydä tarjous! Selvitämme sinulle sähköliittymän kustannukset ja aikataulun sekä neuvomme rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sähköistämisen suunnittelu on hyvä aloittaa ajoissa. Silloin rakentamisen tärkeä apuväline, sähkö, on käytettävissäsi heti, kun sitä tarvitset. Saat meiltä myös työmaasähköt tilapäiseen tarpeeseen.

Liittymämyynti puh. 0800 90110

tai pyydä tarjous nettisivujemme kautta.

Sähköliittyjän lyhyt muistilista

1. Ota yhteyttä riittävän ajoissa

2. Mieti miten käytät sähköä

3. Teetä sähkösuunnitelma asiantuntijalla

4. Tee liittymissopimus

5. Kilpailuta ja valitse sähköurakoitsija

6. Sähköntoimitussopimus oltava voimassa

7. Huolehdi työmaan sähkön saannista

8. Vaadi käyttöönottotarkastus ja käyttöopastus

9. Kytkentä jakeluverkkoon ja mittauksen asennus

10. Onnellista Asumista!

 

Poimi talteen sähköliittyjän muistilista tästä »

Sähköliittymä helposti

Sähköliittyjän opas

1. Ota yhteyttä riittävän ajoissa
Ota yhteyttä Järvi-Suomen Energiaan jo heti projektin alkuvaiheessa, jotta saat sähköliittymän hinta- ja toimitusaikatiedot ajoissa. Liittymätarjousta varten tarvitaan tieto rakennuksen tarkasta sijainnista (tieosoite tai kunta, kylä ja tontin rekisterinumero). Saat samalla sähköistysprojektiisi ammattitaitoisen yhteyshenkilön, joka palvelee sinua kaikissa sähköistämiseen liittyvissä asioissa.

Mikäli alueella ei ole ennestään sähköä voi olla, että kannattaa tehdä yhteistyötä naapurien kanssa. Sähköliittymän hankkiminen on usein edullisempaa yhteisprojektina.

2. Mieti miten käytät sähköä
Mieti etukäteen, millainen sähköntarpeesi tulee olemaan: käytetäänkö rakennusta ympäri vuoden, mikä lämmitysmuoto, mitä koneita ja laitteita tullaan käyttämään jne. Lämmitysmuodon valinta määrää paitsi tulevat käyttökustannukset, myös pitkälti asumismukavuuden.

3. Teetä sähkösuunnitelma asiantuntijalla
Asumisen nykyiset ja tulevat tarpeet (esim. laajennukset) huomioiva sähkösuunnitelma tuottaa asukkaille hyötyä ja iloa kymmeniksi vuosiksi. Hyvä sähkösuunnitelma takaa myös urakkatarjousten vertailukelpoisuuden ja auttaa sähköistyksen onnistumisessa rakennusvaiheessa.

4. Tee liittymissopimus
Saat kirjallisen tarjouksen sähköliittymästä, sen rakentamisesta ja aikataulusta. Sähköverkkoon liittymisestä sovitaan sinun ja Järvi-Suomen Energian kesken aina kirjallisella liittymissopimuksella. Mittauskeskus ja liittymäkaapeli eivät sisälly sähköliittymän rakentamiseen. Ne voit tilata erikseen joko liittymän rakentavalta yhtiöltä tai sähköurakoitsijalta.

5. Kilpailuta ja valitse sähköurakoitsija
Sähköurakka muodostaa nykyaikaisessa, hyvin varustetussa ja koneellistetussa omakotitalossa merkittävän osan rakentamiskustannuksista. Urakoitsijan valintaan kannattaa käyttää hetki harkintaa, myös sisäjohtoasennusten osalta. Tarjousta sähköurakasta kannattaa kysyä useammalta urakoitsijalta.

6. Sähköntoimitussopimus oltava voimassa
Ennen sähköjen kytkemistä sinulla tulee olla voimassa oleva sähköntoimitussopimus sähkön myyjän kanssa. Voit vapaasti valita sähkön myyjän. Myyjistä ja heidän tarjoamistaan vaihtoehdoista on saatavissa tietoa mm. Energiamarkkinaviraston kautta osoitteessa www.sahkonhinta.fi. Järvi-Suomen Energian verkkoalueella toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä toimii Suur-Savon Sähkö.

7. Huolehdi työmaan sähkön saannista

Rakentamisaikaista sähköä varten voit vuokrata meiltä työmaakeskuksen. Kesäasuntoon on helpointa hankkia meiltä valmiiksi asennettu mittauskeskus, jolloin sähköt on käytettävissä heti liittymän valmistuttua. Keskuksessa on käyttövalmiina voimavirta- ja sukopistorasia. Rakentamisen jälkeen keskus palvelee kesäasunnon mittauskeskuksena.

8. Vaadi käyttöönottotarkastus ja käyttöopastus
Urakoitsijan on ennen mittarointipyyntöä suoritettava asennusten käyttöönottotarkastus ja laadittava siitä tarkastuspöytäkirja mittaustuloksineen ja luovutettava asiakirjat asiakkaalle. Kannattaa myös vaatia urakoitsijalta opastus lämmitysjärjestelmän ja muiden urakkaan kuuluneiden sähkölaitteiden käyttöön.

9. Kytkentä jakeluverkkoon ja mittauksen asennus
Urakoitsija tilaa sähköverkkoon kytkennän ja sähkömittarin asennuksen. Mittauskeskukselle tulee olla Järvi-Suomen Energian edustajilla esteetön pääsy. Mittauskeskuksen sijoittaminen on ohjeistettu Urakoitsijaohjeessa. Liittymisjohdon kytkentä jakeluverkkoon sisältyy liittymissopimukseen. Kytkennän jälkeen tarkistamme sähköenergian mittalaitteiden toiminnan ja sähkön tulon pääkeskukseen. Sähkömittari lisälaitteineen on Järvi-Suomen Energian omaisuutta.

10. Onnellista Asumista!

Hinnoitteluperusteet

Sähköliittymän hinnoittelussa on käytössä ensisijaisesti vyöhykehinnoittelu. Tällä pyritään selkeyttämään sähköliittymän hinnoittelua ja varmistamaan sähkömarkkinalain tasapuolisuuden toteutuminen. Vyöhykehinnoittelua sovelletaan sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille.

Järvi-Suomen Energian jakeluverkkoalueella on käytössä kaksi vyöhykettä. Vyöhykehinnoittelun piiriin kuuluvilla liittymillä hinta on kiinteä, jaoteltuna pääsulakekoon mukaan. Vyöhykkeet määräytyvät liittymän maantieteellisen sijainnin mukaan alueellamme seuraavasti:

  • Vyöhyke 1 kattaa taajamien vahvistetut asemakaava-alueet. Uusilla asemakaava-alueilla sähköverkko rakennetaan valmiiksi samanaikaisesti kunnallistekniikan kanssa. Liittymismaksut ovat kiinteästi porrastettuna pääsulakekoon mukaan.
  • Vyöhyke 2. Haja-asutusalueella pienin liittymismaksu on vyöhykkeellä 2, joka kattaa olemassa olevalta muuntamolta 800 m säteellä piirretyn kehän sisäpuolelle jäävän alueen. Liittymismaksu on kiinteä 3x 25 A:n liittymillä koko vyöhykkeen ja 3 x 35 A:sta 3 x 63 A:in liittymismaksu on kiinteä 600 m säteellä. Suuremmat sulakekoot hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Vyöhykehintaa ei sovelleta, mikäli liittymä kuuluu normaalia kalliimman liittymismaksun palautusehdon tai aluehinnoittelun piiriin.

Vyöhykehinnoittelun ulkopuolelle jäävät liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Rakennettavan sähköverkon kustannukset vaikuttavat tällöin liittymän hintaan. Aluehinnoittelua sovelletaan esimerkiksi uudelle sähköistämättömälle rantakaava-alueelle, jolloin alueen rakentamiskustannukset ja liittyjien määrä vaikuttavat liittymismaksun suuruuteen. Liittymismaksuksi tulee aluehinta, joka on kaikille liittymän ostajille tasapuolisesti sama.

Tarkastukset

Kaikille sähköasennuksille on lain mukaan tehtävä käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksen tekee yleensä työn tekijä eli urakoitsija. Tämä koskee kaikkia asuinrakennuksia.

Asuinrakennuksia tiukemmin tarkastetaan liike-, toimisto- ja teollisuusrakennukset sekä julkiset rakennukset. Tarkempaan tarkasteluun joutuvat myös ne maatalousrakennukset, joiden pääsulakkeen tai muun vastaavan ylivirtasuojan koko on yli 35 A. Vaativimmat sähköasennukset on jaettu luokkiin 1-3, ja niille on tehtävä ns. varmennustarkastus. Lisäksi on tehtävä määräaikaistarkastuksia 10 ja 15 vuoden välein kohteesta riippuen.

Varmennus- ja määräaikaistarkastuksia voi tilata valtuutetuilta tarkastajilta tai laitoksilta. Tarkastajien osoite- ja yhteystiedot löytyvät mm. TUKESin internet-sivuilta.